TAGUATINGA

Leagues
Sub 06 - B, Sub 08 – B, Sub 08 – C, Sub 10 – C, Sub 12 – D, Sub 14 – A, Sub 18 – C
Temporadas
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Resultados

Sub 08 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 06 - A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 12 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 10 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 18 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 06 - B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 10 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 12 – D
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 06 - B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 06 - B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 12 – D
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 10 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 18 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 08 – B
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 18 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 12 – D
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 10 – C
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

Sub 14 – A
XXXI COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

VIII Copa Candanguinha de Futsal

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

VIII Copa Candanguinha de Futsal

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

VIII Copa Candanguinha de Futsal

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

XXX COPA CANDANGA DE FUTSAL

Taguatinga - Elenco Sub 17

Taguatinga - Elenco Sub 09 A

Taguatinga - Elenco Sub 11

Taguatinga - Elenco Sub 13

Taguatinga - Elenco Sub 15

Taguatinga - Elenco Sub 11 Candanguinha

Taguatinga - Elenco Sub 09 B

Taguatinga - Elenco Sub 07